Ponidzie

mostbet mostbet

Ponidzie

Ponidzie to obszar niemal całkowicie leżący na terenie Niecki Nidziańskiej. To kraina, słynąca z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, kolorowych lasów, przydrożnych figur i kapliczek, zabytków oraz słynących w świecie źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. Swoim obszarem obejmuje m.in. miejscowości: Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój, Wiślica i Nowy Korczyn, obfitujące w wiele atrakcji. Charakterystycznym elementem krajobrazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca istotny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego.
Ponidzie to nie tylko doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku dla miłośników wycieczek pieszych, rowerowych, kajakarzy, jeźdźców, a nawet lotniarzy, ale przede wszystkim miejsce, do którego turyści przybywają po wypoczynek i zdrowie.
Cudowny mikroklimat, słoneczna pogoda, kontakt z nieskażoną przemysłem przyrodą, uzdrowicielskie wody mineralne.

„Piękny jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida rwąca się do Wisły, jak córka w objęcia matki…” – tak urokami krainy zwanej Ponidziem zachwycał się Adolf Dygasiński.

Nadnidziański Park Krajobrazowy


Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno-zachodnią część Garbu Pińczowskiego o powierzchni 23 164 ha. Niezwykłe bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej (zwłaszcza występowanie serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego) zadecydowało o utworzeniu tu aż dziewięciu rezerwatów przyrody: Skowronno, Grabowiec, Pieczyska, Krzyżanowice, Skorocice, Skotniki Górne, Winiary Zagojskie, Przęślin i Góry Wschodnie.
Charakterystycznym elementem krajobrazu Parku jest dolina rzeki Nidy – z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Natomiast dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej.

Atrakcje w regionie

Na terenie Ponidzia jest pełno atrakcji dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych. Idealne miejsce do podróży samochodem lub rowerem a nawet pieszo.

Dla tych co lubią pasjonują się historią znajdą :

 • Teren bitwy pod Grochowiskami 
 • Grodzisko w Stradowie 
 • Grodzisko na Garbie Pińczowskim 
 • Grodzisko w Stawach
Walory architektoniczne można podziwiać w :
 • Chrobrzu  – zespół pałacowy 
 • Pińczowie – Pałac Wielopolskich
 • Busko-Zdróju – Uzdrowisko
 • Kaplica Św. Anny Pińczowie 
 • Słynne Świątki na Ponidziu 
 • Drukarnia Ariańska w Pińczowie 
 • Uzdrowisko w Solcu-Zdroju
 • Kolegiata w Wiślicy 
 Walory krajobrazowe  :
 • Panorama z Garbu Pińczowskiego 
 • Rezerwat geologiczny Skorocice 
 • Rezerwat  geologiczny Przęślin 
 • Rezerwat Grabowiec / Gacki 
 • Ogród na Rozstajach – Młodzawy 
 • Kolej wąskotorowa Jędrzejów-Pińczów 
 • Rezerwat Krzyżanowice  
 Dla rodzin z dziećmi :
 • Kolej wąskotorowa Jędrzejów-Pińczów 
 • Dziecięca kraina quadów
 • Safari oraz Bizony w Kurozwękach